fallback-thumbnail

Tržaški predsednik SKGZ Igor Gabrovec na obisku pri županu Občine Zgonik Mirku Sardoču

V sklopu priprav na kongresno obdobje se je pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško Igor Gabrovec danes dopoldne srečal s zgoniškim županom Mirkom Sardočem. Na srečanju, ki se je odvijalo v občinski palači v Zgoniku, je tekla beseda o številnih vprašanjih, ki so vezana pretežno na uveljavljanje zaščitnega zakona. V tem smislu sta tržaški predsednik SKGZ Gabrovec in župan Sardoč obravnavala tudi vprašanje dvojezičnih izkaznic in nekatere tehnične probleme, ki trenutno tudi v dvojezičnih občinah otežkočajo popolno dvojezičnost pri izpolnjevanju izkaznic.

Permanentno aktualno je vprašanje spoštovanja 21. člena zaščitnega zakona, ki vsebuje določila glede zaščite družbenih, gospodarskih in okoljevarstvenih interesov slovenske manjšine. S tem v zvezi sta že lani krovni organizaciji dali pobudo za srečanje s slovenskimi župani in deželnimi svetovalci. Pred kratkim sprejeti sklepi deželne vlade, ki zadevajo območje tržaškega in goriškega Krasa, pa narekujejo potrebo, da pride do ponovnega sklicanja omizja z javnimi upravitelji. Ob zaključku srečanju sta župan Sardoč in Gabrovec spregovorila tudi o še vedno aktualnem problemu pomanjkanja figur občinskih tajnikov, ki bi obvladali slovenski jezik. Ugotovljeno je bilo, da bi lahko problem najhitreje in najlažje rešila Dežela, ki razpolaga s potrebnimi zakonodajnimi in normativnimi pristojnostmi.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti