fallback-thumbnail

Srečanje SKGZ-SSO z odbornikom Torrentijem

Spremembe v financiranju slovenskih primarnih organizacij v okviru zaščitnega zakona predstavljajo novost, ki ji velja nameniti pozitivno pozornost. Vsem osrednjim organizacijam ponuja namreč možnost, da se proces posodabljanja in nudenja najboljših “servisov” slovenski narodni skupnosti odrazi tudi v načinu financiranja. Prav tako je pomembno, da se slovenske organizacije med seboj povezujejo in sodelujejo, da širijo svoje delovanje tudi v neslovenski prostor in s tem bolje promovirajo slovenski jezik in kulturo ter da odigrajo pomembno vlogo povezovalca s širšim obmejnim prostorom. To je bila vodilna misel, ki jo je izpostavil deželni odbornik Gianni Torrenti predstavnikom primarnih ustanov na sestanku, ki sta ga organizirali krovni organizaciji SKGZ in SSO in ki je potekal v Gregorčičevi dvorani v Trstu.  

Srečanje je trajalo več ur in je nudilo priložnost vsem, da so podrobno analizirali in odbornika opozorili na vrsto problemov, ki jih bodo sprožili novi kriteriji financiranja, ki bodo začeli veljati že letos, kot je zagotovil Torrenti. Napovedal pa je tudi, da bo Dežela do maja opravila vse potrebno in da bodo v tem času potekale priprave znotraj deželne posvetovalne komisije, posamezne primarne ustanove pa bodo lahko predlagale svoje poglede na nastajajoče pravilnike.

Na srečanju so prišla v ospredje številna vprašanja vezana na dejavnost in finančno stanje v posameznih ustanovah. Povedano je bilo, da morajo kriteriji sloneti na jasnih prioritetnih izhodiščih in da je potrebno bolje premisliti zdajšnjo porazdeljenost primarnih ustanov v štiri tematske skupine. Sami kriteriji pa bodo nudili jasnejšo sliko o stvarnosti v posamezni organizaciji in bodo sklenili daljšo fazo finančnega sistema, ki je bil izraz časa, ki je danes postal že zgodovina.

 

 

Trst, 18. aprila 2017

Povezane objave

SKGZ IN SSO NA KONGRESU ZDRUŽENJA FUEN
Danes osrednja spominska svečanost v Bazovici
Proslava ob 80. obletnici kapitulacije Italije v Markovščini