fallback-thumbnail

Srečanje SKGZ - Glasbena matica: »V manjšini si ne moremo več privoščiti dvojnikov«

Vodstvo Slovenske kulturno-gospodarske zveze se je v okviru priprav na deželni kongres srečalo s predstavniki Glasbene matice. Predsednica Nataša Paulin, ki so jo spremljali ravnatelj Bogdan Kralj ter člana upravnega sveta Janko Ban in Aleš Doktorič, je nakazala program za letošnjo sezono, ki bo potekala v okviru 100 letnice ustanovitve glavne glasbene ustanove Slovencev v Italiji. Paulinova je podčrtala, da bo napovedano krčenje finančnih sredstev nedvomo pogojevalo delovanje šole, tako da GM letos ne bo priredila koncertne sezone. Pozitivno je bilo ocenjeno odprtje novega oddelka v Bardu v Benečiji, ki beleži res lepo število vpisanih učencev. Izpostavljeni so bili tudi številni problemi, s katerimi se sooča upravni svet GM, kot npr. vprašanje odprtja slovenskega oddelka na tržaškem konzervatoriju Tartini. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je najprej čestital Glasbeni matici ob njeni 100 letnici in izrazil ponos, da znotraj naše skupnosti imamo takšne kulturne organizacije s tako dolgo in kakovostno aktivnostjo, ki bogati celovito deželno glasbeno stvarnost. Nadalje je izpostavil potrebo po manjšinskih reformnih izbirah, ki bodo zadevale tudi GM. Manjšina si namreč danes ne more več privoščiti dvojnikov, ki so izraz «blokovske» razdelitve znotraj naše skupnosti in je zato predlagal vodstvu GM srečanje s SCGV Emil Komel z namenom, da skupaj poiščeta in predlagata perspektivne rešitve na Goriškem ob spoštovanju in upoštevanju obeh glasbenih sredin. Na srečanju je bila izpostavljena tudi problematika članic s t.i. dvojnim članstvom, ki zahteva usklajen in aktiven pristop obeh krovnih organizacij. Pavšič je še povedal, da javno financiranje bo moralo v prihodnosti upoštevati kakovost in učinkovitost programov in ponudbe, zato bo potrebno periodično preverjanje in upoštevanje določenih izhodiščnih meril. Z analizo predsednika Pavšiča se je strinjal ravnatelj GM Bogdan Kralj, ki je poudaril pomen reorganizacije ustanove za pospeševanje kakovosti, saj brez reformnih pristopov Glasbena matica nima možnosti za nadaljni razvoj. Janko Ban je izpostavil potrebo po ureditvi arhiva GM, ki je izredno bogat in dragocen. Srečanja so se udeležili tudi člani vodstva SKGZ Livio Semolič, Jole Namor, Ace Mermolja, Dorica Kresevič in Marino Marsič.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti