20240201 - Spomenik Salcer

Solidarnost predsednice SKGZ ob oskrunitvi spomenika padlim Tigrovcem

Istega dne, ko smo v Primorskem dnevniku prebirali članek o razstavi, ki je bila Tigrovcem posvečena v Evropskem parlamentu v Bruslju, so neznanci oskrunili spomenik, ki stoji pri Gozdu Salcer v Padričah. Mladi fantje, Tigrovci, ki so svoj upor začeli udejanjati v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, še danes veljajo za prve antifašiste in začetnike protifašističnega upora v Evropi ter so s svojim delom prispevali neprecenljivo vlogo k nastanku svobodne in demokratične Evrope.

Poškodovanje napisov z upodobitvijo fašistične butare na obeležju, ki spominja na sestanek, ki so ga Tigrovci imeli 3. novembra 1929 v padriški jami, da bi »načrtovali upor proti raznarodovanju«, je očitno dejanje načrtnega vandalizma. Taka zavržna gesta, ki ima očitno namen podpihovanja trajne mržnje in vzdrževanja nestrpnosti, je v velikim nesoglasju z gibanjemTigrovcev, ki so se borili za obstoj svojega naroda in so jih navdihovali ideali svobode, miru in sožitja, ki so temelji demokracije.

V imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze in v svojem osebnem imenu izrekam solidarnost društvu TIGR Primorske, tržaški območni enoti in Koordinacijskemu združenju kraških vasi. Taka dejanja bomo vedno s prepričanjem obsojali in si istočasno prizadevali za dialog v znamenju miru in spoštovanja.

Ksenija Dobrila

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst