fallback-thumbnail

Slovenski poslanec Franco Juri se je srečal z deželnim vodstvom SKGZ

Slovenski poslanec Franco Juri, podpredsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in član parlamentarne komisije za Slovence po svetu in v zamejstvu, se je v Gorici srečal z deželnim vodstvom Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Srečanja v goriškem Kulturnem domu so se udeležili tudi generalna konzulka RS v Trstu Vlasta Valenčič-Pelikan, konzulka Bojana Cipot ter predsednik in ravnatelj goriškega kulturnega središča Boris Peric in Igor Komel. Deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič je predstavniku Državnega zbora orisal zdajšnji položaj slovenske narodne skupnosti ter njena prizadevanja pri uveljavljanju zaščitnih norm. Posebej je bilo izpostavljeno vprašanje zaskrbljujoče finančne stiske, ki je zajela vrsto ustanov in organizacij. Predstavniki krovne organizacije so izrazili skrb zaradi napovedi, da bo rimska vlada v prihodnjem letu manjšini namenila veliko manj sredstev kot doslej. Poslanca Franca Jurija je zanimal položaj dvojezične šole v Špetru, ki se sooča z nelahkimi prostorskimi težavami, ki bodo, če se ne bo našlo primerne rešitve, nemalo ovirale nadaljnji razvoj edinega dvojezičnega šolskega centra na Videmskem. Svojo skrb za nastali položaj je podpredsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko izpostavil tudi na okrogli mizi o sodelovanju med Italijo in Slovenijo (na njej sta sodelovala še italijanska poslanca Roberto Antonione in Alessandro Maran), ki jo je priredila SKGZ. Na srečanju so se pogovorili še o potrebi po primerni prostorski rešitvi beneškega Inštituta za slovensko kulturo, ki je eden od glavnih nositeljev evropskega projekta Jezik-Lingua, ki ga krovni organizaciji (SSO in SKGZ) uresničujeta skupaj s predstavniki italijanskih organizacij v Sloveniji. Izražena je bila tudi potreba, da bi Slovenska manjšinska koordinacija SLOMAK čimprej odpravila notranje organizacijske nedorečenosti, ki že več mesecev hromijo delovanje tega pomembnega medmanjšinskega gremija.

Povezane objave

SKGZ IN SSO NA KONGRESU ZDRUŽENJA FUEN
Danes osrednja spominska svečanost v Bazovici
Proslava ob 80. obletnici kapitulacije Italije v Markovščini