rudi-pavsic-2

SKGZ začela priprave na deželni kongres

Slovenska kulturno-gospodarska zveza se pripravlja na deželni kongres, ki bo v letu 2018 in na katerem bo priložnost za vsebinsko razpravo o sami krovni organizaciji in o njeni vlogi v manjšinskem in vseslovenskem prostoru. V tem smislu je deželni predsednik Rudi Pavšič naslovil vsem članicam SKGZ dopis, v katerem ugotavlja, »da je pomembno, da skupaj določimo vlogo SKGZ v naslednjem obdobju. Krovna organizacija je v vsej svoji zgodovini odigrala eminentno poslanstvo znotraj naše narodne skupnosti in v povezovanju s širšim slovenskim narodnim prostorom ter z našo deželno in državno stvarnostjo. To vlogo želimo ohraniti tudi v bodoče in jo nadgraditi primerno novemu času in prostoru, v katerem delujemo.

Pomembno je, da se o teh vprašanjih pogovorimo in skupaj poiščemo zanje primerne rešitve. Ob tem velja podčrtati, da kongresne izbire oblikujejo in usmerjajo delegati, ki so izraz organizacij, ustanov in društev. V pripravo na kongresni čas se želimo z vami in vašimi sodelavci pogovoriti in ob izteku prvega polletja 2018 skupaj doreči glavne izbire.

V naslednjih mesecih bomo pripravili vrsto srečanj in drugih dogodkov, na katerih želimo postavili v ospredje naše skupne interese in vlogo SKGZ in včlanjenih organizacij.«

O teh vsebinah je tekla beseda na srečanju predsednikov krovne organizacije, ki so se ga ob deželnem udeležili še predsednik deželnega sveta Igor Kocijančič, predsednik nadzornega odbora Boris Mihalič, pokrajinska predsednika Luigia Negro in Tomaž Ban ter deželni tajnik Marino Marsič (zaradi bolezni je bil odsoten David Peterin).

Skupina bo januarja začela serijo srečanj z vsemi včlanjenimi ustanovami in organizacijami, da bi stekla čim širša razprava glede omenjenih tematik in priprav na deželni kongres.

 

 

Trst, 22. decembra 2017 

Povezane objave

SKGZ IN SSO NA KONGRESU ZDRUŽENJA FUEN
Danes osrednja spominska svečanost v Bazovici
Proslava ob 80. obletnici kapitulacije Italije v Markovščini