benecija

SKGZ v Beneški Sloveniji protagonistka dogajanja

 

 

Slovenci na Videmskem beležijo asimetrično rast. Medtem ko se uveljavlja manjšinski organiziran sistem in špetrska dvojezična šola predstavlja model vzgojno-pedagoškega pristopa v Benečiji, se zaradi negativnega gospodarskega trenda število prebivalstva iz leta v leto niža. Zaradi nezadostnih zaposlitvenih priložnosti mladi zapuščajo slovenske vasi in se selijo v Videm in okolico ali še dlje. V tej stvarnosti je potrebno premisliti položaj slovenske narodne skupnosti in začrtati nekaj prioritet.

O tem je spregovoril deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič na skupščini individualnih članov za Videmsko, ki jo je uvedla in vodila pokrajinska predsednica Luigia Negro. V razpravi so prišli do izraza zanimivi operativni predlogi, ki bodo postali vsebinska izhodišča na pokrajinskem kongresu krovne organizacije. V pripravo nanj bo SKGZ priredila vrsto tematskih srečanj na teritoriju in nanje povabila vse tiste, ki želijo in imajo o tem kaj povedati. Potrebno je, da se tudi krovna organizacija širše sooča in išče sogovornike v stvarnosti, ki je precej drugačna od tiste izpred desetih in več let.

Posebno pozornost bo treba nameniti naslednjim volilnim preizkušnjam za obnovo občinskih svetov ter pomagati k stvarnejšemu povezovanju javnih uprav z obmejnega območja. V razpravi na skupščini SKGZ, ki je potekala na sedežu krovne organizacije v Čedadu, so izpostavili tudi vprašanje tistih Slovencev, ki živijo zunaj tradicionalnega teritorija Benečije, ter se zaustavili pri vprašanju širjenja dvojezičnega šolskega modela v drugih dolinah. Kar zadeva večjezično šolanje v Kanalski dolini, je predsednik Pavšič poročal o delovanju posebnega omizja, pri katerem sodelujejo obe društvi iz Kanalske doline, krovni organizaciji, predsednica paritetnega odbora in vodja deželnega šolskega urada FJK.

Uporabnost prostorov sedeža bivše gorske skupnosti, ki naj bi ga v Špetru upravljali krovni organizaciji SKGZ in SSO, je treba dobro premisliti tako z vsebinskega kot operativnega vidika in vključiti le-te v širši sistem kulturne in jezikovne ponudbe, ki se udejanja v Špetru in širše v Benečiji.

SKGZ na Videmskem mora poleg svojih ustavljenih dejavnosti tako na kulturnem in drugih področjih, vložiti več truda za dosego večje vidnosti na politično-administrativnem področju. S tem v zvezi bi kazalo poiskati primerno kadrovsko rešitev, ki bi posebej sledila tovrstnim problematikam.

 

Trst, 16. aprila 2018

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst