fallback-thumbnail

SKGZ o ponovnem izhajanju glasila Iskra

Slovenska kulturno-gospodarska zveza izraža zadovoljstvo nad novim rojstvom glasa komunistov Iskre. Glasilo ponovno izhaja na pobudo slovenskih članov novonastale Federacije Alternativne levice in ga lahko beremo na spletni strani http:/www.iskraonline.eu. Časopis, ki je pred leti izhajal na papirju in bil uspešen, se je sedaj preselil na internet, kar po mnenju urednikov dodaja vrsto novih možnosti. Mogoča in zaželena je namreč interakcija med ljudmi iz različnih krajev in tudi različnih idej, saj Iskra noče biti glasilo neke ozke, na stranke vezane, ljudi. Predvsem naj bi se časopis približal mladim, ki navadno bolje "uporabljajo" spletne strani od starejših bralcev. Voščilo SKGZ novemu spletnemu časopisu pa temelji v ugotovitvi, kako zelo je potrebno, da se tudi v nelahkih časih med Slovenci v Italiji uveljavlja pluralnost misli in hotenj. Drugačni pogledi, kritike in bodice lahko vzpodbujajo ljudi k razmišljanju in s tem presegajo določen imobilizen, ki bremeni slovensko manjšino, njene organizacije in samo politiko. SKGZ pozdravlja tudi odprt pristop spletne Iskre do problemov in ljudi drugih narodnosti in iz drugih krajev. Uredniki so jasno povedali, da se nameravajo povezovati z mediji levičarjev v tem delu Italije, v Sloveniji, na Koroškem in tudi na Hrvaškem. Premagovanje etničnih, miselnih in drugačnih predsodkov ter iskanje širokega dialoga sodijo med osnovna načela Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki odklanja zaprto družbo, etnične in drugačne kletke, ksenofobijo ter neutemeljene strahove pred "drugim", ki je lahko različno govoreči sosed, ali pa človek drugačne polti, veroizpovedi ali samo nekdo, ki drugače misli.

Rudi Pavšič Predsednik SKGZ

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti