fallback-thumbnail

SKGZ in SSO posegli pri Illyju in Tesiniju

Prejšnji petek je seja paritetnega odbora za izvajanje zaščitnega zakona 38/01, ki ji predseduje odv. Rado Race, odpadla zaradi nesklepčnosti, saj je manjkalo predvideno minimalno število članov italijanskega jezika. Odsotnost nekaterih članov, ki jih je prejšnja desno-sredinska koalicija na Deželi imenovala v paritetni odbor z očitnim namenom, da ovirajo njegovo redno delovanje, je dala povod, da sta predsednika krovnih organizaciji SKGZ in SSO pisala predsedniku deželnega odbora Riccardu Illyju in deželnega sveta Alessandru Tesiniju z zahtevo, da pristojni deželni organi sprožijo postopek za zamenjavo tistih članov, ki ne sodelujejo pri delu paritetnega odbora. Slednji je namreč sestavljen iz dvajsetih članov in med temi je deset italijanskih državljanov slovenskega jezika. Kar sedem članov imenuje deželni svet, šest pa deželni odbor. V pismu guvernerju Illyju in predsedniku deželne skupščine Tesiniju sta zastopnika krovnih organizacij Rudi Pavšič in Sergij Pahor jasno opozorila na nevzdržno stanje, ki ga s svojim bojkotom povzročajo kronično odsotni člani paritetnega odbora. Ob tem sta Pahor in Pavšič predsedniku Illyju še posebej izpostavila dejstvo, da je prejšnja deželna uprava v paritetni odbor imenovala Alexa Pintarja kot zastopnika samozvane »tretje krovne organizacije« SGPS. Ker gre tu za društvo, ki dejansko zastopa le peščico svojih članov in je samo sebi namen, sta krovni organizaciji SKGZ in SSO pozvali predsednika Illyja, naj primerno ukrepa in naj Pintarja zamenja z dejanskim predstavnikov, ki ga bosta predlagali, kot piše v zakonu, reprezentativni organizaciji slovenske manjšine.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst