bandelj-in-pavsic_0

SKGZ in SSO pisala ministrom

 

 

Predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj, za SSO  in Rudi Pavšič, za SKGZ, sta pisala ministrici za Regionalne zadeve in avtonomije Eriki Stefani, podministru pri notranjem ministrstvu Nicoli Molteniju ter državnemu podtajniku ministrskega sveta, odgovornemu za informiranje in založništvo senatorju Vitu Claudiu Crimiju in prosila za sestanek, da bi jim podrobneje orisala stanje in potrebe slovenske narodne skupnosti v Italiji.

 

V dopisu Bandelj in Pavšič izpostavljata organiziranost slovenske narodne skupnosti v Italiji »in to v vseh segmentih družbenega življenja: od šolstva in skrbi za slovenski jezik, do kulture, športa, gospodarstva, medijev in drugih dejavnosti, ki predstavljajo steber življenja in dela nad 300 ustanov, organizacij in društev, ki ju predstavljata naši krovni organizaciji.

 

Veliko si prizadevamo, da bo naš slovenski jezik prepoznaven v javnosti in v stikih z javno upravo, kot je zapisano tudi v samem zaščitnem zakonu. Ravno tako je pomembna neposredna finančna pomoč, ki nam jo država Italija, v okviru zaščitnega zakona, namenja tako za našo bogato organizacijsko stvarnost kot za uveljavljanje slovenskega jezika v javnosti.«

 

Senatorju Vitu Claudiu Crimiju, odgovornemu za založništvo, sta še posebno poudarila, kako velika »važnost naj gre tiskanim medijem, ki odigravajo temeljno vlogo pri promociji slovenske kulture in jezika. S svojo nenadomestljivo informativno vlogo ohranjajo živo socialno tkivo, ki je v primeru manjšine še posebej občutljivo in kateremu moramo izkazovati največjo pozornost. Zato so finančna sredstva za tiskane medije slovenske narodne skupnosti temeljna predpostavka za ohranitev slovenske manjšine v Italiji.«

 

Predsednika Bandelj in Pavšič pa sta podministru Molteniju izpostavila vprašanje manjšinskega omizja z željo, da bi na srečanju v Rimu obravnavali tudi teme za prvo srečanje institucionalnega omizja za slovensko narodno skupnost pri notranjem ministrstvu.

 

 

Trst, 2. oktobra 2018

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst