fallback-thumbnail

Seja izvršnega odbora SKGZ posvečena obravnavanju včlanjene ZSKD

Zadnja seja izvršnega odbora Slovenske kulturno-gospodarske zveze je bila tematsko posvečena obravnavanju položaja včlanjene organizacije Zveze slovenskih kulturnih društev, ki s svojo razvejano dejavnostjo in preko osemdesetimi včlanjenimi društvi na Tržaškem, Goriškem in Videmskem predstavlja enega nosilnih stebrov naše skupnosti. Zdajšnje stanje v ZSKD je predstavil njen deželni predsednik Marino Marsič, ki je razčlenjeno orisal Zvezino organizacijsko strukturo, razsežnosti ter število in tipologijo včlanjenih društev v treh pokrajinah. Številke in obseg delovanja opredeljujejo ZSKD kot največjo organizirano gibanje na področju ljubiteljske kulture. S posebnim poudarkom je predsednik ZSKD Marsič predstavil nove vsebinske smernice Zveze, ki vlaga posebno pozornost jeziku, kvalitetni rasti društev in nagrajuje pobude, ki jih odlikuje izvirnost in inovativnost. V tem smislu skuša zato svoja včlanjena društva, zbore, godbe in skupine stalno spodbujati h kakovostni rasti. Ugotovljeno je bilo, da so dejavnosti Zveze in društev po področjih zelo različne, saj že vsaka pokrajina ima svojo specifiko, vezano na kraj in obseg delovanja. Kulturnih dogodkov je res veliko, čeprav po splošni oceni ni vedno dovolj vloženega truda v kakovost ponudbe in v samo izvedbo, ki poleg zasnove zahteva tudi primerno promocijo in uresničitev. ZSKD si zato prizadeva za dvig kakovosti z izobraževanjem, ki ga namerava Zveza tudi finančno podpirati, čeprav je bila v preteklosti udeležba na izpopolnjevalnih seminarjih splošno skromna. Zborovsko področje je prevladujoča kulturna panoga v zamejstvu, vendar pa marsikje doživlja večje in manjše krize. Razen redkih izjem, se pojavlja občutek, da so se naši zbori nekako izpeli Moške zbore večinoma sestavljajo starejši, ki pri pomanjkanju podmladka nimajo velike perspektive. Zato je na zborovskem področju potreben nov zagon ter strokovni in moderni prijemi. V razpravi, ki je sledila, je bilo delovanje ZSKD zelo pohvalno ocenjeno. Izpostavljena so bila še dodatna vprašanja, ko te npr. smotrno koriščenje raznih kulturnih domov in sedežev društev v mestnih središčih in po vaseh. Kar zadeva kulturno ponudbo pa je bila izpostavljena nuja, da se več pozornosti osredotoči ponudbi kakovostnih kulturnih dogodkov v mestnem središču Trsta, saj je v italijanski javnosti odmevno večinoma le delovanje slovenskega gledališča. V svojem uvodnem poročilu se je predsednik SKGZ Rudi Pavšič spomnil nedavno preminulega Branka Pahorja, ki je bil dejaven v organizacijah slovenske manjšine in v politični družbi. Kar zadeva uveljavljanje slovenskega jezika je predsednik Pavšič opozoril na pomembne novosti, ki jih predstavljajo dvojezične poštne položnice Agencije za prihodke ter začetek izdajanja dvojezičnih potrdil s strani Občine Gorica. Nujno bo, da se priznanih pravic tudi v tem primeru polnoštevilno poslužujemo.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst