fallback-thumbnail

Rudi Pavšič in Drago Štoka za utrditev sodelovanja med obema krovnima organizacijama

“Sodelovanje med krovnima organizacija SSO in SKGZ ter utrjevanje skupnega načrtovanja in nastopanja bo še naprej prioriteta.” Tako sta soglasno ugotovila novoizvoljeni predsednik SSO Drago Štoka in predsednik SKGZ Rudi Pavšič, ki sta se še pred iztekom leta že sestala in okvirno programirala nadaljnje pobude v novem letu. Slovenska narodna skupnost potrebuje složnost in enotno nastopanje kjerkoli je to mogoče. Zaradi tega bosta krovni organizaciji SKGZ in SSO še utrdili logiko dogovarjanja in skupnega reševanja številnih odprtih vprašanj. Na Deželi je končno stekel v operativno fazo tudi zakonski osnutek, ki bo urejal odnose s slovensko manjšino. Prav tako pomemben je zakon, ki ga obravnava Državni zbor Republike Slovenije. Velik izziv predstavlja tudi izvajanje zaščitnega zakona, ki se že leta klavrno zatika ob vsakem koraku. Za vse to je potrebna složnost tudi pri nastopanju na političnem področju. Krovni organizaciji SSO in SKGZ bosta zato še naprej vztrajali na potrebi, da se tudi na tem področju oblikuje prepričljiv in učinkovit model skupnega zastopstva ter da se začne z uresničevanjem sklepov, ki so izšli s Programske konference SKGZ-SSO.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti