fallback-thumbnail

Predsednika SKGZ in SSO pisala Tondu

"Spoštovani gospod predsednik, kot predsednika najbolj reprezentativnih organizacij slovenske manjšine v deželi Furlaniji Julijski krajini Vas želiva seznaniti z dvema vprašanjema, ki bremenita vse naše organizacije, ki delujejo v treh pokrajinah naše dežele. Teh je preko 300. Prvo vprašanje zadeva državni finančni zakon, ki predvideva do leta 2012 znatno znižanje prispevkov iz zakona št. 38/2001 za našo manjšino. Primanjkljaj enega milijona evrov v letu 2010 in dveh milijonov v naslednjih letih bi povzročil nepopravljivo škodo našim dejavnostim in organizacijam, ki delujejo na kulturnem, športnem, socialnem in verskem področju. Drugo vprašanje pa se tiče postopka za realizacijo evroprojektov, med katerimi so tudi nekateri projekti življenjskega pomena za slovensko narodnostno skupnost, kot npr. evroprojekt „Jezik-Lingua“, ki sta ga krovni organizaciji realizirali v sodelovanju z italijansko manjšino v Sloveniji. Zaradi vsebinske pomembnosti projekta, pričakujeva, da ga bodo podprle tako Dežela Furlanija Julijska krajina kot vse ostale sredine, ki so soudeležene v te čezmejne projekte. Da bi Vam lahko tudi ustno izrazila najino zaskrbljenost in naša upravičena pričakovanja, Vas vljudno prosiva za sestanek, na katerem bi Vam podrobno obrazložila našo problematiko, zlasti pa zgoraj omenjeni vprašanji. V upanju, da se bomo čim prej srečali, se Vam iskreno zahvaljujeva za pozornost in Vas lepo pozdravljava.

 

Rudi Pavšič                                                                    odv. Drago Štoka

Predsednik SKGZ                                                           Predsednik SSO
 

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!