fallback-thumbnail

Predsednik SLOMAK pisal vsem organom Državnega zbora RS

Predsednik Slovenske manjšinske koordinacije Rudi Pavšič je poslal predsedniku in podpredsednikoma Državnega zbora RS, načelnikom poslanskih skupin ter predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnosti dopis, v katerem predstavniki Slovencev, ki živijo v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem predlagajo ustanovitev odbora (namesto dosedanje komisije) za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Pred dobrim letom smo predstavniki krovnih organizacij Slovencev iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške (za Zvezo Slovencev na Madžarskem predsednik Jože Hirnök, za Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem predsednik Darko Šonc, za Društvo Člen 7 predsednik Branko Lenart, za Narodni svet koroških Slovencev predsednik Jože Wakounig, za Zvezo slovenskih organizacij predsednik Marjan Sturm, za Svet slovenskih organizacij predsednik Sergij Pahor ter za Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo predsednik Rudi Pavšič) ustanovili SLOMAK, Slovensko manjšinsko koordinacijo. Vsemanjšinska koordinacija je nastala iz prepričanja, da potrebujemo dobro notranjo in medsebojno organiziranost ter zastopanost, da bomo lahko uresničili zastavljene načrte in cilje, ki bodo sad dogovorov in skupnega hotenja. Takšna koordinacija bo omogočila, da izdelamo razvojne strategije za uveljavitev slovenske kulture in jezika ter da se o njih dogovarjamo s pristojnimi telesi in to na osnovi skupnih interesov. Koordinacijsko omizje naj torej postane trajni posrednik naših hotenj in potreb v odnosu do vseh sogovornikov, tako v državi, kjer živimo, kakor tudi širše. Od Slovenije, ob podpori in spoštovanju subjektivitete manjšin, pričakujemo vizijo, ki bo omogočila oblikovanje strateškega programa za slovenske skupnosti v sosednjih državah in v prostoru, v katerem slovenske manjšine živijo. Pričakujemo torej, da bo RS za svoje manjšine v sosednjih državah oblikovala politiko, ki nas bo vključevala v splošne razvojne silnice našega srednjeevropskega prostora. Zato pozivamo pristojne inštitucije v Sloveniji, da tudi s primernimi izbirami omogočijo uresničitev nakazane vizije. V tem smislu se obračam na Vas s prošnjo, da bi okrepili in kakovostno obogatili odnose med Državnim zborom in slovenskimi manjšinami v sosednjih državah. Prepričani smo, da bi konkretni znak v to smer lahko pomenilo imenovanje parlamentarnega odbora za Slovence v zamejstvu in po svetu namesto dosedanje komisije.

Rudi Pavšič, predsednik SLOMAK

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst