PIrc Musar - Mattarella

Pozitivna ocena SKGZ o srečanju predsednikov Mattarelle in Pirc Musar

Slovenska kulturno-gospodarska zveza ocenjuje kot zelo spodbudno prvo srečanje med slovensko predsednico Pirc Musar in italijanskim predsednikom Mattarello, saj je bila tudi tokrat potrjena želja po utrjevanju dobrososedskih odnosov in medkulturnega sožitja. To je predsednik Sergio Mattarella že v preteklosti konkretno dokazal s svojo odločilno vlogo pri zapletenih postopkih vračanja tržaškega Narodnega doma Slovencem v dogovoru s takratnim predsednikom Borutom Pahorjem.

Mattarella in Pirc Musar sta na petkovem srečanju znova potrdila, da jima je pri srcu usoda slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji. Na to danost naša manjšina tudi računa, predvsem zato, ker smo v tem času deležni dejanske pozornosti bolj na visoki institucionalni ravni kot pa na strankarsko-političnem prizorišču.

Krovna organizacija je pa kakorkoli prepričana, da terjajo odprta vprašanja v zvezi s statusom in varstvom slovenske narodne skupnosti v Italiji predvsem sistemske rešitve. Te gre iskati na podlagi bolj intenzivnega dela institucionalnih organov, še zlasti vladnega omizja in institucionalnega paritetnega odbora, pa tudi z oporo bilateralnih dogovorov med Italijo in Slovenijo. Narodna skupnost si veliko pričakuje tudi od angažiranega delovanja naše parlamentarne in deželne zastopanosti. Rešitve gre namreč iskati predvsem v intenzivnih stikih z javno upravo oziroma s stalnimi strankarsko političnimi stiki, vplivanjem in dogovori na relacijah, kjer se pomembne odločitve sploh sprejemajo.

Predsednika držav sta državna varuha ustavnih načel in ponujata dragoceno oporo slovenski narodni skupnosti. Njuno delo je lahko tudi kažipot tvornemu sožitju v obmejnem prostoru, kjer lahko postane Trst evropski simbol multietničnega sožitja. Pogoj za to je pot gojenja sodelovanja in spoštovanja različnih kultur in jezikov.

SKGZ se sklicuje na ustanovna načela EU, ki temeljijo na vrednotah, kot so spoštovanje, demokracija,  enakost, spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, pluralnost, nediskriminacija in strpnost. Prav zato krovna organizacija obsoja posameznike, ki s fašistično paradno ritualnostjo in s stegnjeno roko v Ul. Paduina dokazujejo, da niso še prebavili poraza fažizma in nacizma in zato spadajo v ropotarnico zgodovine. Prav tako obsoja SKGZ tudi tiste odločevalce, ki take pojave tolerirajo, saj dokazujejo, da so jim hote ali nehote politično ali ideološko precej blizu.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza verjame, da bo teh pojavov čedalje manj, pa vendar ne gre prezreti in še manj podcenjevati družbenih znakov, ki podpirajo populizem, ksenofobično nestrpnost, fanatični nacionalizem, nasilje nad manjšinami in rasistično obsedenost.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte