fallback-thumbnail

Pokrajinski predsednik SKGZ na obisku na Vzhodnem Krasu

Predsednik tržaškega pokrajinskega odbora Slovenske kulturno-gospodarske zveze Tomaž Ban se je v okviru institucionalnih srečanj sestal s predsednikom Vzhodnokraškega rajonskega sveta Markom De Luiso. Sestanka, ki je potekal na Opčinah, sta se udeležila tudi svetnika Stani Kalc in Marta Fabris. Teme pogovora so obsegale delovanje sveta, specifično v interesu slovenske narodne skupnosti. Tudi na tem območju, podobno kot v Zahodnokraškem rajonskem svetu, si prizadevajo za odprtje jasli. Mnenja pa so, da moramo ciljati na slovenske in ne dvojezične, saj je povpraševanje zelo veliko tudi kar se tiče družin, ki jih zanima izključno slovenski jezik. Glede vidne dvojezičnosti je predsednik De Luisa povedal, da je Cosolinijevi upravi uspelo opremiti Opčine z dvojezičnimi cestnimi smerokazi. Zdaj bi bili na vrsti vasi Bazovica in Padriče. Dvojezično poslovanje javnih uprav ni vedno brezhibno, zato jih rajonski svet stalno opozarja na napake in pomanjkljivosti. Sodelovanje s samo Občino je težko, saj negativne odgovore na specifične prošnje rajonskega sveta pristojni uradi utemeljujejo z omejitvami pakta stabilnosti in pomanjkanju zadostnih sredstev. Svoja prizadevanja bodo v naslednjem obdobju rajonski svetniki usmerili – poleg navedenega – v javna dela, predvsem v popravila in vzdrževanje šolskih poslopij, športnih objektov in v urejanje cest in pločnikov. Glede odnosov v manjšini pa so mnenja, da bi morali krovni organizaciji SKGZ in SSO dosledno spodbujati pripadnike slovenske narodne skupnosti, da se poslužujejo pravic, ki jim pripadajo. Pri tem velja omeniti uporabo slovenskih ali dvojezičnih obrazcev, formularjev in položnic, ki že obstajajo.
Trst, 20. marca 2017

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!