rudi-pavsic-2_1

Pavšič pisal Šarcu in Česniku

 

 

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je danes čestital Marjanu Šarcu, predsedniku slovenske vlade, in Petru Jožefu Česniku, ministru odnose z avtohtono slovensko narodnostjo skupnost v sosednjih državah, ter jima zaželel veliko uspeha ob prevzemu novih pomembnih odgovornosti.

Predsedniku Šarcu je napisal: “Vodenje Vlade RS ste prevzeli v času zahtevnih preizkušenj, tako na svetovni kot tudi na evropski  ravni. Pojem združene Evrope počasi ugaša pod močnimi pristiski desnega populizma in nacionalnih zaprtosti. Vse od svojega nastanka SKGZ zagovarja evropski duh, ker v njem vidi velike priložnosti za rast držav in državljanov stare celine.

Prepričan sem, da delite podobne misli in da boste na čelu slovenske vlade storili vse, da bomo še naprej živeli pod skupno evropsko streho in skupaj popravili vse pomanjkljivosti in šibkosti.

Pomoč in podpora Republike Slovenije sta izrednega pomena za našo narodno skupnost. Prijateljstvo med sosednjima državama na institucionalni ravni lahko pripomore tudi k vidljivosti slovenske narodne skupnosti v Italiji, zlasti v Deželi Furlaniji Julijski krajini. Sodelovanje med Italijo in Slovenijo je ključnega pomena za celotno evropsko območje ob Severnem Jadranu. Doslej je bilo opravljeno veliko dela, čakajo pa nas nadaljnji izzivi. Slovenci v Italiji želimo, da bi Slovenija namenila posebno pozornost odnosom z Italijo, njeno največjo sosedo in pomembnim gospodarskim partnerjem. S skupnimi načrti in vlaganjem v to območje bomo lahko dokončno odpravili težave in nezaupanja iz preteklosti. Pri tem lahko Italijani in Slovenci postanemo zgled drugim pri gradnji nove Evrope.

Spoštovani gospod predsednik,

prepričan sem, da boste v okviru Sveta za Slovence v sosednjih državah storili vse, da bomo lahko ohranili dosedanje dobre odnose in postali stvarni del skupnega jezikovnega in kulturnega prostora. Želimo si, da skupaj zarišemo pot v bodočnost, v kateri bomo lahko še naprej ponosni na svoj jezik in kulturo, spoštljivi drug do drugega in strpni do tistih, ki nas prosijo za pomoč.

Pomembno je tudi, da se odnosi med Slovenijo in Italijo bogatijo na vseh ravneh in področjih ter da se ustvarijo pogoji, da bomo lahko celovito zaživeli v prostoru med Alpami in Jadranom. Gre za bodočnost tega območja, ki se nahaja na zanimivem geopolitičnem stičišču narodov, jezikov, kultur, ki omogoča številne gospodarske priložnosti.

Spoštovani predsednik slovenske vlade,

prepričan sem, da boste prisluhnil našim željam in da se boste v kratkem srečali s predstavniki slovenskih narodnih skupnosti, ki živimo v sosednjih državah. Skupaj bomo lahko nastavili načrt za prihodnost.”

Ministru Česniku pa je poslal naslednji dopis: “Slovenci v sosednjih državah si prizadevamo za utrjevanje sodelovanja in prijateljstva med Republiko Slovenijo in državami, v katerih živimo. Dobrososedski odnosi so temeljnega pomena za našo narodno skupnost, saj sta sodelovanje in medsebojno zaupanje osnova za uresničevanje zaščitnega zakona. Prepričan sem, da boste namenili svojo pozornost temu vprašanju in da boste nadaljevali na poti utrjevanja sodelovanja in stikov z Italijo, zlasti z Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino.

Pomembno je tudi, da se prostor med Alpami in Jadranom še bolj poveže in ustvari nove pogoje za vsestransko sodelovanje in skupno rast celotnega območja. Sodelovanje med regijami je namreč predpogoj tudi za povezovanje slovenskih narodnih skupnosti iz Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške, katerih krovne organizacije sestavljajo Slovensko manjšinsko koordinacijo Slomak, kar predstavlja najboljši primer skupnega nastopanja in zasledovanja skupnih ciljev.

Slovenci v Italiji smo zgodovinsko prisotni na celotnem obmejnem pasu ter delujemo v številnih ustanovah, organizacijah in društvih. Institucionalno sodelovanje z Republiko Slovenijo ter pozornost do obmejnega prostora najbolje predstavlja duh evropskega povezovanja.

Spoštovani gospod minister,

našo narodno skupnost obravnavajo mednarodni in bilateralni dogovori, državni ter deželni zaščitni zakoni, ki skupaj predstavljajo pomembno pravno podlago. Slovenska ustava in drugi zakoni RS določajo vlogo države do slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah. Nadgradnja obstoječe zakonodaje je bistvena za nadaljnji razvoj naše skupnosti, klima prijateljstva in sodelovanja med sosednjimi državami pa je najboljše jamstvo za uresničevanje zakonskih določil.

Krovni organizaciji Slovencev v Italiji SKGZ in SSO delujeta povezovalno, na tej poti bosta nadaljevali in skušali ustvariti nadaljnje pogoje, da bo naša narodna skupnost čim bolj povezana, prodorna in učinkovita. Preteklost je nedvomno pustila sledi tudi v naših notranjih odnosih, našo pozornost pa moramo danes usmeriti v prihodnost ter ciljati na uspešnost na vseh področjih.”

 

Trst, 17. septembra 2018

 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst