fallback-thumbnail

Manjšini po Schengenu

Perspektive slovenske narodnostne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji in na Hrvaškem po Schengenu. O tem bo tekla beseda na tretjem, zaključnem posvetu projekta “SA.PE.VA. Študija, analiza, promocija kulturnega, zgodovinskega in jezikovnega bogastva slovenske in italijanske narodnostne skupnosti v obmejnem območju”, ki ga sofinancira evropski program Interreg IIIA Italija-Slovenija. Zaključni šudijski posvet, na temo “Manjšini po Schengenu”, se bo odvijal v Kulturnem domu v Trstu, ul. Petronio 4, v soboto, 1. decembra 2007, s pričetkom ob 9.30. V prvem delu bodo uvodno spregovorili predsednik SKGZ Rudi Pavšič in predsednik izvršnega odbora Italijanske unije Maurizio Tremul, predstavniki vlad Republike Italije in Republike Slovenije, predstavniki Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Pokrajine Trst, Občine Trst in Mestne občine Koper, predstavniki slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem. Drugi del pa bo namenjen poročilom predstavnikov delovnih skupin SA.PE.VA, ki bodo predstavili zaključne dokumente in sintezo projekta. Pri študijskem posvetu bodo sodelovali dijaki višjih srednjih šol obeh manjšin.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst