vabilo-jusi

Javno srečanje o jusih in srenjah

 

 

SRENJE IN JUSI: STANJE IN PERSPEKTIVE

Na območju tržaške pokrajine deluje več jusov in srenj, ki upravljajo skupno lastnino. Gre za površine, ki so neprodajne in nedeljive in so namenjene izključno kmetijski, gozdni in pašniški dejavnosti. Lastniki omenjenih zemljišč so staroselci, večinoma Slovenci, ki so tu naseljeni že več stoletij. Novembra 2017 je italijanski parlament izglasoval zakon št. 168, ki naj bi po dolgih letih prizadevanj dodatno zaščitil skupno lastnino pred morebitnimi razlastitvami in vnesel večjo jasnost v njeno upravljaje. V preteklosti so bile v številne površine razlaščene v korist javnih infrastruktur.

Skupna lastnina predstavlja danes veliko bogastvo za našo narodno skupnost v Italiji, včasih pa njena vrednost in njen potencial niso dovolj poznani in cenjeni. S tem v zvezi je potrebno, da manjšina izdela projekt in strategijo upravljanja omenjene zemlje, pri katerem naj sodeluje čim več zainteresiranih subjektov iz političnega, gospodarskega, kmetijskega in turističnega področja, s ciljem usklajevanja namenov in iskanja skupnih ciljev. Pokrajinski odbor SKGZ, v sodelovanju s Kmečko zvezo in Agrarno skupnostjo prireja srečanje, na katerem bomo podrobno spregovorili o skupni lastnini, o pravni ureditvi srenj in jusov ter o njihovem razvojnem potencialu v luči povečanja vpliva in ugleda celotne naše narodne skupnosti.

Srečanje bo v sredo, 15. maja 2019, ob 19. uri, v Gregorčičevi dvorani v Trstu (ul. San Francesco 20). Spregovorili bodo odvetnik Mitja Ozbič, predsednik Agrarne skupnosti Izidor Sancin in predsednik Kmečke zveze Franc Fabec.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte