fallback-thumbnail

IZJAVA OB SPREJETJU DEŽELNEGA ZAŠČITNEGA ZAKONA

Izražam zadovoljstvo nad dejstvom, da smo kljub težkim porodnim krčem dobili ta zakon. Ta v bistvu nadgrajuje državne zakone in nekako daje naši deželi tisto dostojanstvo večjezičnosti, ki je bilo po mojem mnenju potrebno. Zakon na nek način spoštuje manjšino, takšno kot je. Spoštuje njeno organiziranost, teritorialnost, kar zadeva specifiko pa smatram, da je treba nekako še počakati, da bomo tudi mi boljše razumeli, kako s tem novim inštrumentom lahko obogatimo in posodobimo našo manjšinsko skupnost. Prepričan sem, da se je z odobritvijo tega zakona zaključila faza prizadevanj za zakonske normative. Sedaj prehajamo v novo, drugo fazo, ko moramo te inštrumente čim boljše izkoristiti, da bomo popeljali našo skupnost na sodobne evropske nivoje. To je po mojem mnenju glavno izhodišče tega zakona. Naj se ne nazadnje zahvalim vsem, ki so podprli zakon. Posebna zahvala gre Tamari Blažina za nelahko opravljeno delo, saj je uspešno uskladila različna stališča znotraj same deželne večine.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst