david-peterin-ziberna_0

»Govoril bom v slovenščini«

 

 

GORICA – Občina

»Govoril bom v slovenščini«

Peterin pisal novemu županu

 

Občinski svetnik Demokratske stranke David Peterin je – tudi v vlogi pokrajinskega predsednika SKGZ – pisal novemu županu Rodolfu Ziberni. »Med zadnjim mandatom župana Ettoreja Romolija so bili storjeni nekateri mali koraki na poti izvajanja zaščitnega zakona 38 iz leta 2001. Veliko je treba še napraviti, posebno, kar se tiče vidne dvojezičnosti,« pravi Peterin in opozarja, da ima občina že na razpolago denar za postavitev nekaterih tabel s slovenskimi ledinskimi imeni; ker je tudi njihov seznam že bil odobren, Pe­terin poziva župana, naj čimprej poskrbi, da bodo table končno postavljene.

Med dosežke prejšnjega mandata občinski svetnik uvršča tudi uvedbo simultanega prevajanja na zasedanjih občinskega sveta, ki jo je omogočil župan Romoli. »Simultano prevajanje slovenskih posegov mora postati normalna praksa s spremembo pravilnika občinskega sveta in občinskega statuta. Poleg svetniških vprašanj je treba omogočiti poseganje v slovenščini tudi med obravnavo ostalih točk dnevnih redov zasedanj občin­skega sveta. Ob tem si želim, da bi prišlo do okrepitve vloge in dela slovenskega občinskega urada, ki lahko odigra pomembno vlogo v odnosih z občani in v stikih z ostalima dvema občinama, ki sta vključeni v EZTS,« pravi Pe­terin in pojasnjuje, da je v svojem pismu nakazal del vsebin posega, ki ga bo imel na umestitveni seji občinskega sveta. «Posegel bom seveda v slovenščini, saj sem prepričan, da je ravno jezikovna raznolikost glavna značilnost našega mesta. Med volilno kampanjo in iz vaših prvih izjav v vlogi župana sem razbral prepričano razumevanje teh vprašanj. Večkrat ste omenjali, da je sodelovanje med SKGZ in združenji ezulov zgledno in da je treba tovrstnemu pristopu slediti. Oba sva pripadnika manjšin, vsota katerih je Gorica, mesto s težko in nemirno zgodovino, ki je lahko danes, po zaslugi svojih jezikovnih posebnosti, eno najzanimivejših mest v Evropi. Skupaj poskrbimo, da bo res taka,« zaključuje David Peterin.

 

Primorski dnevnik, 7. 7. 2017

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!