553f2e01ecedd

Goriški lok: Nadgradnja goriške šolske ponudbe

"Tako kot katerekoli druge šole tudi slovenske šole na Goriškem delujejo v določenem ožjem in širšem okolju: podvržene so stalnim spremembam, ki lahko različno učinkujejo" piše v tiskovnem sporočilu SKGZ, ki ga objavljamo v celoti. "Integracijski procesi znotraj goriškega in tudi čezmejnega prostora so pripomogli k pozitivnemu razvijanju medkulturnih odnosov in opuščanju logike ločevanja med tu živečima skupnostima, kar je privedlo do pozitivnih sprememb pri vpisih v naše šole in nenazadnje do vedno bolj spodbudnih medetničnih odnosov. Populacija slovenskih šol postaja vedno bolj izraz okolja, v katerem deluje, in torej izraz njegove narodne, jezikovne in družbene raznolikosti, kjer pa mora ostati nespremenjeno njeno glavno vodilo in poslanstvo, tj. utrjevanje slovenskega jezika in kulture. To tudi pomeni, da vpliv slovenske šole na okolje ni omejen le na pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji, kot se je dogajalo v preteklosti, ampak zaobjema tudi pripadnike večinskega prebivalstva, kar bi moralo predstavljati prej veliko prednost kot pa velik problem. V tem smislu moramo čimvečjo pozornost posvetiti izboljšanju učnih dejavnosti in obogatitvi šolskih pobud, razmišljati tudi o potrebi po nekoliko prodornejšem spreminjanju vzgojnih in učnih prijemov ter z iskanjem in uvajanjem novih. Izboljšanje in spreminjanje sta pojma, ki se ne izključujeta. Slednje spreminjanje – pa obenem ne predvideva spreminjanja ciljev, ki jih zasleduje slovenska šola.
Obravnava slovenske šole v Italiji je s tega vidika pogosto zreducirana na razpravo o odprtosti oziroma zaprtosti slovenske manjšine in njenih ustanov. Dajmo jo raje povezati s potrebo po bolj konstruktivni obravnavi manjšinskih vprašanj oziroma po sodobnejšem pristopu preučevanja njenih družbenih dinamik, na kar nas večkrat opozarjajo strokovnjaki Slorija, med katerimi gre spomniti še posebej veliko naprezanje raziskovalke Norine Bogatec.
Srečanje in klepet z deželno odbornico za šolstvo Loredano Panariti želi biti priložnost širokega pogleda na naše šolstvo in nasploh na goriške šole v širokem čezmejnem pomenu, kjer predstavlja raznolika ponudba priložnost za čimbolj učinkovito komplementarnost in kjer bi lahko obvjeljal skupni model poznavanja dveh sosedskih jezikov na vseh šolah.
Tudi sama ministrica za šolstvo Giannini je na uradnem obisku v Gorici potrdila veliko zanimanje do našega večjezičnega prostora, kjer lahko ravno manjšinsko šolstvo odigrava še bolj atraktivno vlogo. Kako torej dodatno oplemenititi našo vlogo, kako uveljaviti pojem večjezičnosti in večkulturnosti tudi v italijanskih šolah na Goriškem? Kako lahko dežela FJK pripomore k nadgradnji integracijskih procesov na področju šolstva?" se zaključuje tiskovno sporočilo SKGZ.
To bodo teme pogovora Goriškega loka z deželno odbornico za šolstvo Loredano Panariti v organizaciji SKGZ in Združenja Darko Bratina, ki bo v sredo, 29. aprila, ob 19. uri v Mali dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž.

Povezane objave

Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti
Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU