smerokazi-Moscenice-24.6.2017

Dva jezika na avtocesti

TRŽIČ – Nova smerokaza pri Moščenicah

Dva jezika na avtocesti

Livio Semolič: »Nameščanje novih tabel pred širitvijo cestninske postaje ni bilo samoumevno«

Moščenice so dobile svoja prva dvojezična smerokaza. Kažipotni tabli, na katerih so v italijanščini in slovenščini navedena imena občin, v katerih je po odloku predsednika Dežele FJK predvideno izvajanje vidne dvojezičnosti, so v sredo ponoči postavili pred avtocestnima izvozoma za Tržič v bližini cestninske postaje. Tako je Gorizia postala tudi Gorica, Duino je tudi Devin in – na eni izmed dveh – Sistiana tudi Sesljan, medtem ko ostajata Tržič in Lizerc izključno Monfalcone in Lisert, saj se v tržiški občini 10. člen zakona št. 38 ne izvaja.

Z novostjo je vodjo pravne posvetovalnice SKGZ Livia Semoliča opozoril Corrado Accardo, ki je pri družbi Autovie Venete pristojen za smerokaze. »Z Accardom sva se zadnjič sestala aprila. Srečanje, na katerem sva se dogovorila o naslednjih korakih za izvajanje določil o vidni dvoje­zičnosti na avtocestnem omrežju, je bilo le zadnje v nizu številnih sestankov v zad­njih letih. Večina izmed teh je bila posvečena vprašanju dvojezičnosti na odseku Vileš – Gorica, kjer so bili sprva postavljeni izključno enojezični smerokazi. Po daljšem naprezanju je le prišlo do zamenjave z dvojezičnimi, ta dosežek pa je postal podlaga za dogovarjanje o nadaljnjem izvajanju zaščitne zakonodaje med Moščenicami in Devinom,« pravi Semolič in pojasnjuje, da je od izvoza za Devin avtocesta A4 v pristojnosti družbe Anas.

Na aprilskem srečanju sta Semolič in Accardi pregledala obstoječe table na omenjenem območju in se dogovorila o njihovi nadomestitvi še pred širitvijo cestninske postaje pri Moščenicah. »Ob dveh smerokazih, ki so ju namestili v sredo, bodo postopoma zamenjali še vrsto drugih tabel, od tistih pred izvozom za Devin do tistih, ki so na krožišču pri Moščenicah. Tam bo družba namestila tudi smerokaz za Doberdob, ki ga danes ni,« dodaja Se­molič in opozarja, da namestitev novih kažipotov pred širitvijo cestninske postaje sploh ni bila samoumevna. »Medtem ko je bila družba na odseku A34 pri Sovodnjah primorana postaviti dvojezične smerokaze, ker je šlo za nove table, bi v tem primeru lahko zavlačevala, saj so obstoječe enojezične table še vedno v dobrem stanju,« pravi Semolič in napoveduje, da bo »še naprej pozorno sledil postopku uveljavljanja določil o vidni dvojezičnosti, ki zahteva dobro mero vztrajnosti«.

 

Primorski dnevnik, 24. 06. 2017

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst