fallback-thumbnail

Drugi posvet projekta SAPEVA: jutri tiskovna konferenca v Kopru

V torek, 29. maja 2007 ob 11.00, na sedežu Italijanske skupnosti “Santorio Santorio”, v Kopru, ul. Osvobodilne fronte 10, se bo odvijala predstavitev II. Posveta projekta “SA.PE.VA. Študija, analiza, promocija kulturnega, zgodovinskega in jezikovnega bogastva slovenske in italijanske narodnostne skupnosti v obmejnem območju”, ki ga sofinancira evropski program Interreg IIIA Italija-Slovenija.

Tiskovna konferenca bo predstavila drugi šudijski posvet, na temo “Vloga italijanske skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter slovenske skupnosti v Italiji v bodoči evroregiji, v procesih evropske integracije in v čezmejnem sodelovanju”, ki se bo vršil na sedežu Italijanske skupnosti “Santorio Santorio”, v Kopru, ul. Osvobodilne fronte 10, v petek, 1. junija 2007, s pričetkom ob 10.30. V prvem delu bodo uvodno spregovorili Podtajnik na Ministrstvu za Notranje zadeve Republike Italije Ettore Rosato, generalni direktor Direktorata za evropske zadeve in politično bilateralo na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije Bogdan Benko, Župan Mestne Občine Koper Boris Popovič, Direktor Urada za narodnosti Vlade Republike Slovenije Stanko Baluh, generalni Konzul Republike Italije v Kopru Carlo Gambacurta ter predstavnik Dežele FJK. Popoldanski del (14.00-16.00) pa bo namenjen prispevkom predstavnikov delovnih skupin SA.PE.VA, ki bodo orisali dosedanji potek dela in smernice nadaljnjih srečanj.

Glavni namen projekta je izboljšanje sodelovanja med slovensko in italijansko manjšino, utrditev medsebojnih vezi ter uveljavljanje stalnega sodelovanja med institucijami, ki delujejo na raznih področjih. Cilje želimo doseči s promocijo in valorizacijo jezikovnega bogastva obeh manjšin, s pomočjo analize in preučevanja zdajšnjega stanja. V ta namen smo ustanovili delovne skupine, ki bodo izpostavile svoje poglede na nekatere pomembne sektorje (gospodarstvo in teritorij; mediji in komunikacija; kultura, jezik, izobraževanje in vzgoja; šport; mlad; politka in institucije). Načelniki delovnih skupin bodo rezultate koordinirali ter izdelali strategije kratkoročne in dolgoročnega razvoja ter sodelovanja. Projekt predvideva tudi dejavnosti za promocijo in izboljšanje poznavanja manjšinske stvarnosti predvsem s strani večinskega prebivalstva s pomočjo seminarijev in javnih posvetov ter oblikovanja delavnice za mlade iz različnih jezikovnih skupin.

Celoten projekt vodi ožja delovna skupina Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Italijanske unije – Unione Italiana. Pri projektu sodelujejo kot partnerji Svet slovenskih organizacij, Samoupravna obalna skupnost italijanske narodnosti – Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana, Italijansko središče za promocijo, kulturo, izobraževanje in razvoj – Centro italiano di promozione, cultura, formazione e sviluppo „Carlo Combi“, Slovensko deželno gospodarsko združenje ter Slovenski izobraževalni konzorcij Slov.I.K.

Projekt predvideva tri tematizirane javne posvete: prvi se je vršil januarja v Gorici, drugi bo v Kopru 1. junija in zaključni, ob sklenitvi projekta, bo v Trstu decembra 2007.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst