fallback-thumbnail

Deželni urbanistični zakon: SKGZ odgovarja svetniku Špacapanu

Žal ne preseneča ostrina in polemičnost sama sebi namen svetnika SSk Mirka Špacapana, ki v svojem tiskovnem sporočilu glede avdicije četrte deželne komisije navaja kar nekaj netočnosti in pavšalnih ocen. Tarča kritik svetnika Špacapana je, to ne prvič, SKGZ, češ da naj bi s svojo odsotnostjo na avdiciji podcenjevala pomen snujočega se novega urbanističnega zakona.

SKGZ na avdiciji ni bila odsotna, saj je krovno organizacijo pooblaščeno zastopal Edi Bukavec, ki ni „le tajnik Kmečke zveze“, kot nekako navaja Špacapan, temveč tudi že več mandatov član izvršnega odbora SKGZ. Poleg tega je tajništvo SKGZ posredovalo tajništvu deželne komisije tudi pisno noto z napovedjo stališča v pisni obliki. Glede urbanističnega zakona sta se predstavnika SKGZ (zastopal jo je predsednik Rudi Pavšič) in SSO (zastopal jo je gospod Corva) že 20 .decembra 2006 sestala s pristojnim deželnim odbornikom Sonegom, ki je izrecno povabil krovni organizaciji, naj tekom januarja izrazijo mnenje oz. stališče glede novega zakona, ki je nastal na pobudo samega deželnega odbora. Krovni organizaciji sta se odločili, da o zadevi ne bosta razsojali sami in sta zato besedilo zakonskega osnutka posredovali slovenskim deželnim svetnikom, slovenskim županom, Kmečki zvezi, Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju, goriškemu gospodarskemu združenju in Agrarni skupnosti srenj in jusov s prošnjo, da dokument preučijo. Prihodnji teden bodo navedeni subjekti povabljeni na sestanek, na katerem bo izoblikovano stališče slovenskih organizacij. Toliko torej v odgovor polemični noti svetnika SSk Špacapana, kateremu SKGZ stvarno svetuje, naj svoj čas, znanje in energije bolj kot v napade na organizacije slovenske manjšine raje usmeri v iskanje sinergij in priložnosti za skupno nastopanje.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti