fallback-thumbnail

Ciampijeve besede vrnile Trstu ugled in evropsko dimenzijo

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij pozitivno ocenjujeta pomemben prispevek, ki ga je predsednik italijanske republike Carlo Azeglio Ciampi posredoval ob zaključku proslavljanja 50-letnice vrnitve Trsta Italiji. Predsednikove besede na osrednji slovesnosti so vrnile ugled našemu mestu in pomenile zaušnico krajevnim desničarsko naravnanim občinskim in pokrajinskim oblastem. Slednje so pomembno obletnico sprevrgle v nostalgično in nacionalistično farso, ki je bila v kričečem nasprotju z vrednotami evropskega združevanja in sodelovanja ter preseganja zgodovinskih nesoglasij in napetosti. Krovni organizaciji Slovencev v Italiji posebej poudarjata občutljivost in pozornost predsednika Ciampija do naše skupnosti, kar je dokazal tudi s tem, da je ob Illyju in Tesiniju, uradno sprejel le še delegacijo SKGZ in SSO. To je pomenilo veliko dejanje, ki ga je predsednik izkazal manjšinski problematiki ter s tem nedvoumno opozoril, da mora biti Trst ponosen na svojo kulturno in jezikovno pluralnost in se v njej prepoznavati. Na srečanju vodstev obeh krovnih organizacij sta predsednika Rudi Pavšič in Sergij Pahor pozitivno vzela na znanje tudi pripravljenost, da bi pri predsedstvu slovenske vlade ustanovili poseben urad za manjšine. To je bil navsezadnje skupen predlog Slovenske manjšinske koordinacije (le-ta združuje manjšinske organizacije iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške), ki je bil iznesen na srečanjih s predstavniki izvršne in zakonodajne oblasti. Krovni organizaciji SSO in SKGZ obenem zadoščeno ugotavljata, da se je v Državnem svetu začel postopek za oblikovanje zakona o odnosih Republike Slovenije do lastnih manjšin v sosednjih državah in da v sami delovni skupini sedita tudi predstavnika Slomaka. SKGZ in SSO bosta pri pristojnih oblasteh v Rimu in na Deželi ponovno posegli, zato da opozorita na hude zastoje v izvajanju zaščitnega zakona. Konkretno bosta krovni organizaciji predlagali povišanje prispevkov za kulturne in umetniške dejavnosti manjšine, ki so že več kot deset let ostali na istem. To jasno pomeni, da manjšini se iz leta v leto razpoložljiva sredstva dejansko zmanjšujejo. V naslednjih dneh bosta SSO in SKGZ sklicali operativni sestanek z ekipo pravnikov in strokovnjakov, da bi preučili možnost uresničitve “pravno-informativne službe”, ki bi jo krovni organizacij usposobili za uresničevanje zaščitnih in drugih z manjšinsko stvarnostjo povezanih zakonskih normativov. Na sestanku vodstev obeh krovnih organizacij je tekla beseda tudi o zdajšnjem stanju na šolskem področju, ki je vse prej kot rožnato. S tem se bo moral že v kratkem soočati sam Šolski forum, ki naj tudi v razširjeni zasedbi podrobno preuči stanje, nenazadnje v luči smernic in sugestij, ki so bile nakazane na Programski konferenci.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte