fallback-thumbnail

Čestitke novima predsednikoma SSG in SDGZ

V prejšnjih dneh sta bila na čelo Slovenskega stalnega gledališča in Slovenskega deželnega gospodarskega združenja imenovana Martina Kafol in Niko Tenze. Rudi Pavšič v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze iskreno čestita novima predsednikoma, ki sta sprejela zahtevno nalogo vodenja dveh pomembnih ustanov za slovensko manjšino v Italiji. Predsednik SKGZ izraža svoje zadovoljstvo, da sta bili zahtevni nalogi zaupani mlajšim ljudem in je prepričan da bosta s svojimi izkušnjami, znanjem in pristopom znala te funkcije zelo dobro opravljati. Pavšič nadalje izraža upanje, da bosta nova predsednika konkretno okrepila vlogo svojih organizacij znotraj manjšine in v širšem prostoru.

Povezane objave

V Rimu se je sestalo vladno omizje za slovensko manjšino
Predstavništvo Slovencev v Italije pri predsedniku vlade Robertu Golobu
Končno slovenščina na šolah v Kanalski dolini