fallback-thumbnail

Čestitke novemu vodji Komisije za Slovence v zamejstvu

Spošt. JANEZ KRAMBERGER

Predsednik Komisije DZ Republike Slovenije za odnose s Slovenci po svetu in v zamejstvu

Dovolite, da Vam v imenu Slovenske manjšinske koordinacije in tudi osebno izrečem čestitke ob imenovanju na čelu parlamentarne komisije za odnose s Slovenci po svetu in v zamejstvu. Želim Vam in vsem članom komisije obilo uspeha pri delu in reševanju vprašanj Slovencev, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije. Pred letom dni smo predstavniki krovnih organizacij Slovencev iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške ustanovili SLOMAK, Slovensko manjšinsko koordinacijo. Vsemanjšinsko povezovalno telo je nastalo iz prepričanja, da potrebujemo takšno organiziranost ter zastopanost, da bomo lahko uresničili zastavljene načrte in cilje, ki bodo sad dogovorov in skupnega hotenja in ki bodo v interesu naših zamejskih skupnosti. Koordinacija nam nudi potrebno podlago, da izdelamo razvojne strategije za uveljavitev slovenske kulture in jezika ter da se o njih dogovarjamo med seboj, kakor tudi s pristojnimi organi v Sloveniji. Koordinacijsko omizje naj torej postane trajni posrednik naših hotenj in potreb v odnosu do vseh sogovornikov tako v državi, kjer živimo, kakor tudi do Slovenije. V tem smislu smo si dovolili predlagati najvišjim predstavnikom Državnega zbora RS – v želji po kakovostni obogatitvi odnosov med DZ in slovenskimi manjšinami v sosednjih državah – ustanovitev Odbora za Slovence v zamejstvu in po svetu namesto dosedanje komisije. Prepričan sem, da je takšen predlog še aktualen in da velja se o njem zamisliti.

Spošt. g. predsednik,

sposobni moramo biti uresničitve strateškega programa za razvoj slovenskih skupnosti v sosednjih državah. Obenem pričakujemo, da bo Republika Slovenija za svoje manjšine oblikovala politiko, ki nas bo vključevala v splošne razvojne silnice srednjeevropskega prostora. V dogovoru s pristojnimi institucijami v Sloveniji izoblikujmo strategijo, ki bo določala vlogo in perspektive v luči skupnega narodnostnega prostora v novi Evropi. V prepričanju, da bomo imeli v kratkem priložnost za srečanje z Vašo komisijo, da bi celovito izpostavili pričakovanja in problematiko Slovencev v sosednjih državah, prejmite odličen pozdrav.

Rudi Pavšič, predsednik SLOMAK

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!