alpe-jadran-celovec

Alpe-Jadran: regija miru

 

 

V Celovcu so predstavili dokument o perspektivi miru in sožitja na območju Alpe-Jadran, ki je nastal na pobudo delovne skupine, pri kateri so sodelovali tudi predstavniki Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Unije Italijanov. Izhodišče delovne skupine, ki so jo sestavljale nekatere slovenske koroške organizacije in sama Heimatdienst, je bilo narediti iz regije napetosti regijo sodelovanja in priznavanja.

To velja tudi za odnose med narodnima skupnostima na Koroškem ter med Avstrijo in sosedno državo Slovenijo ter širše z Italijo in tam živečo narodno skupnostjo.

Dolga leta nerešeni narodnostni konflikti iz preteklosti so obremenjevali medsebojne odnose, kar ni bilo perspektivno. Zato so znanstveniki, zastopniki organizacij ter posamezniki, sklenili, da se bodo o spornih vprašanjih pogovarjali brez tabujev in odprto.

Pri dialoških omizjih so prišli do besede ljudje zelo različnih političnih usmeritev in starostnih skupin. Odprti in inkluzivni dialog, svobodna razprava se je začela na Koroškem, v zadnjem letu pa razširila tudi na druga območja Alpe-Jadrana. Vanjo so vstopili tudi predstavniki slovenske in italijanske manjšine iz FJK in Slovenije.

Skupni cilj je bil, da se z ukvarjanjem s preteklostjo usmerimo v skupno bodočnost. Pobudniki so prepričani, da je za mir v smislu »Mirovne regije Alpe-Jadran« poleg tega, da orožje molči, potreben tudi mir v glavah v tej regiji živečih ljudi. Potrebno je obravnavati in spreminjati nasprotujoče si kulture in politike spominjanja s pomočjo vizije o transnacionalni in interkulturni Mirovni regiji Alpe-Jadran.

Na predstavitveni tiskovni konferenci, na kateri so spregovorili med drugim tudi Marjan Sturm, predsednik Zveze slovenskih organizacij, Josef Feldner, predsednik Heimatdiensta, raziskovalca Wilfried Graf ter Janez Strgar, je predsednik SKGZ Rudi Pavšič izpostavil nujnost takega pristopa, če želimo nastaviti nove temelje za skupno in uspešno bodočnost teh krajev. Zgodovina je bila do našega prostora dokaj kruta in neizprosna, čas pa je, da ob ohranjanju različnih zgodovinskih spominov, poiščemo tisto, kar nas povezuje in nas dela eno najbolj perspektivnih in zanimivih evropskih regij.

Pobudo in skupni dokument bodo v kratkem predstavili tudi v Trstu.

 

Trst,  9. maja 2018

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti