Združenje slovenski dijaški dom ‘Srečko Kosovel’ se posveča vzgoji in izobrazbi mladih od 1. do 18. leta starosti. Nudi pomoč in oporo staršem, otrokom in mladim, ki obiskujejo slovenske šole v Trstu in okolici. Upravlja in gosti slovenske jasli. Na vzgojnoizobraževalnem področju redno sodeluje z javnimi ustanovami.

www.dijaski.it

Predsednik: Iztok Pečar
Ravnatelj: Gorazd Pučnik

34142 Trst – Ul. Ginnastica 72
tel. +39 040 573141
faks +39 040 573142
e-mail: urad@dijaski.it