Slovenski taborniki v Italiji – Rod modrega vala je mladinska organizacija. Deluje na širokem območju, ki sega v dve pokrajini (tržaško in goriško). Delovanje vključuje predvsem aktivnosti v naravi; namen taborniške organizacije je prispevati k vzgoji mladih ter jih ozavestiti tudi z ekološkim znanjem, strpnostjo in spoštovanjem. Posebno pozornost namenjajo utrjevanju in ohranjanju narodne, jezikovne in kulturne identitete.

www.tabornikirmv.it

Starosta: Lorenza Jez

34133 Trst – Ul. San Francesco 20

e-mail: info@tabornikirmv.it