Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI Temeljna dejavnost inštituta so osnovne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij ter razvojnih procesov obmejnih območij. Proučuje teoretične vidike slovenskega narodnega vprašanja in oblike sožitja v večetničnih skupnostih. Z raziskovalnim delom krije področja sociologije, jezikoslovja, psihologije, politične geografije, politologije in pedagogike. Svojo raziskovalno in informativno funkcijo opravlja tudi z bogato publicistično dejavnostjo.

www.slori.org

Predsednica: Sara Brezigar
Ravnatelj: Devan Jagodic

34133 Trst – Ul. Beccaria 6
tel. +39 040 636663
faks +39 040 369392
e-mail: info@slori.org

(https://fisheries.org/)