Slovenski dijaški dom ‘Simona Gregorčiča’ je vzgojnoizobraževalna ustanova, ki jo obiskujejo učenci slovenskih osnovnih in nižjih srednjih šol v Gorici. Poleg strokovne pomoči pri opravljanju šolskih obveznosti ponuja razne izobraževalne tečaje, kulturne in športne dejavnosti, poletna središča in kolonije, preko katerih želi predvsem utrjevati in bogatiti znanje slovenskega jezika.

www.dijaskidom.it

Predsednik: Dušan Košuta
Ravnateljica: Kristina Knez

34170 Gorica – Ul. Montesanto 84
tel. +39 0481 533495
faks +39 0481 530168
e-mail: info@dijaskidom.it