Kulturno društvo za umetnost KONS je naslednik Društva zamejskih likovnikov. Deluje na področju vizualne umetnosti, spodbuja in širi umetnost, ustvarja pogoje za plodno ustvarjanje ter nudi svojim članom razne oblike podpore v zvezi z njihovo umetniško dejavnostjo. Združuje likovnike, slikarje, kiparje, fotografe, grafične in multimedijske oblikovalce, režiserje, arhitekte ter ljubitelje umetnosti.

www.kons.it

Predsednik: Franko Vecchiet

34133 Trst – Ul. S.Francesco 20
gsm +39 334 7550610
e-mail: info@kons.it