KRUT – Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje je društvo za socialno promocijo s sedežema v Trstu in Gorici. Svojim članom nudi usluge na skrbstveno-socialnem področju. S ciljem izboljševanja kakovosti življenja prireja kulturno-rekreacijske in kulturno-socialne pobude in dejavnosti, ki omogočajo vseživljenjsko integracijo in obenem uvajajo medgeneracijsko sožitje in sodelovanje.

Predsednica: Mirna Viola

34133 Trst – Ul. San Francesco 20 (pritličje)
tel. +39 040 3720062
faks +39 040 360072
e-mail: krut.ts@tiscali.it

34170 Gorica – Korzo Verdi 51
tel. +39 0481 530927