Kmečka zveza deluje v tržaški, goriški in videmski pokrajini. Nudi strokovno in administrativno pomoč članom pri vodenju kmetijskih dejavnosti in obratov. Dosledno je ob strani slovenskim kmetom pri obrambi njihove zemlje, narodnostne identitete, stanovskih pravic in gospodarskih interesov.

Predsednik: Franc Fabec
Tajnik: Erik Masten

34132 Trst – Ul. Ghega 2
tel. +39 040 362941
faks +39 040 361389
e-pošta: kzts@cia.it

34170 Gorica – Korzo Verdi 51
tel. +39 0481 82570
faks +39 0481 549824
e-pošta: kzgo@cia.it

33043 Čedad – Ul. Manzoni 31
tel. +39 0432 703119
faks +39 0432 703119
e-pošta: kzud@cia.it