Milena Padovan in Bogdan Kralj
Rudi Pavšič in Valter Bandelj
Vodstvo GM na sestanku
Milena Padovan, Bogdan Kralj, Rudi Pavšič in Valter Bandelj