Člani vodstev SKGZ in ZSŠDI
Rudi Pavšič, Marino Marsič (SKGZ) in Ivan Peterlin (ZSŠDI)