Trst, 25.2.2011: Miroslav Košuta (Slomedia)
Trst, 25.2.2011: Minister Boštjan Žekš, Miroslav Košuta, Rudi Pavšič (Slomedia)
Trst, 25.2.2011: V.Valenčič Pelikan, minister B.Žekš, M.Košuta, R.Pavšič, A.Mermolja (Slomedia)
Trst, 25.2.2011: Klavdij Palčič, minister Boštjan Žekš, Miroslav Košuta (Slomedia)