Trst, 17.02.2017 - pozdrav Rudija Pavšiča
Felice Besostri in Sandor Tence
Igor Gabrovec, Tamara Blažina, Felice Besostri, Sandor Tence, Rudi Pavšič, Gianni Torrenti in Ksenija Dobrila
Udeleženci okrogle mize