Člani Deželnega sveta SKGZ
Člani Deželnega sveta SKGZ
David Peterin, Rudi Pavšič, Igor Kocijančič, Tomaž Ban