Gorica, 08.02.2017 - Nastopajoči
Gorica, 08.02.2017 - Publika
Gorica, 08.02.2017 - Jole Namor je prevzela priznanje Bruni Dorbolo'
Gorica, 08.02.2017 - Igor Devetak je prevzel priznanje Dorici Makuc
Gorica, 08.02.2017 - Marija Pirjevec
Gorica, 08.02.2017 - Nastopajoči
Gorica, 08.02.2017 - Tamara Blažina, slavnostna govornica