Trst, 25.10.2013 - Udeleženci okrogle mize
Darko Šonc, Marjan Sturm, Boris Jesih, Zalka Kuchling in Bernard Sadovnik
Trst, 25.10.2013 - predstavniki krovnih organizacij
Trst, 25.10.2013 - predstavniki krovnih
Trst, 25.10.2013 - predstavniki krovnih na srečanju s tržaškimi višješolci
Trst, 25.10.2013 - predstavniki krovnih na okrogli mizi
Bernard Sadovnik, Igor Švab, Rudi Pavšič, Jure Kufersin, Susanne Weitlaner, Jože Hirnök in Gianni Torrenti
Trst, 25.10.2013 - predstavniki krovnih s predsednico FJK Deboro Serracchiani in svetnikom Stefanom Ukmarjem
Trst, 25.10.2013 - predstavniki krovnih s predsednico FJK Deboro Serracchiani in svetnikom Stefanom Ukmarjem