Trst, 12.04.2016 - Večer Evropa in begunska kriza
Trst, 12.04.2016 - Večer Evropa in begunska kriza, uvodne misli Tomaž Ban
Trst, 12.04.2016 - Veronika Martelanc, Stefano Lusa, Igor Kocijančič, Matej Iscra, Gorazd Pučnik
Trst, 12.04.2016 - Večer Evropa in begunska kriza