Ljubljana, 09.12.2013 - Predstavniki NSi in SKGZ
Špeter, 14.12.2013 - Slavnostno odprtje Slovenskega multimedialnega centra SMO
Trst, 18.12.2013 - Skupna seja Deželnega in Pokrajinskih svetov SKGZ
Trst, 19.11.2013 - Srečanje Kriza politike v krizi družbe
Trst, 20.11.2013 - Srečanje Komisije za jezik in izobraževanje SKGZ
Trst, 20.11.2013 - Skupna seja pokrajinskih vodstev SKGZ za Tržaško in Goriško
Ljubljana, 06.12.2013 - Člani Sveta vlade RS za Slovence v zamejstvu
Ljubljana, 09.12.2013 - Predstavniki SLS in SKGZ
Trst, 18.11.2013 - Predstavniki SKGZ in ZSŠDI
Trst,19.11.2013 - Srečanje s predsednikom SD Igorjem Lukšičem
Trst, 04.11.2013 - Člani IO SKGZ s poslanko Tamaro Blažina in senatorjem Francescom Russom
Trst, 11.11.2013 - Člani deželne posvetovalne komisije
3.11.2013 - Vladno omizje za vprašanja slovenske manjšine
Trst, 25.10.2013 - Srečanje predstavnikov krovnih organizacij s predsednico FJK Deboro Serracchiani
Trst, 25.10.2013 - Srečanje predstavnikov krovnih organizacij s tržaškimi višješolci
Trst, 25.10.2013 - Srečanje Slovenci v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem: vizija prisotnosti
Trst, 29.10.2012 - Pokrajinski predstavniki SKGZ pri spomeniku padlim pri sv. Justu
Lese, 31.10.2012 - Komemoracija pred novim spomeniku padlim
Koper, 04.10.2013 - Srečanje z evroposlanko RS Mojco Kleva Kekuš
Čedad, 10.10.2013 - Seja deželnega tajništva SKGZ
Čedad, 10.10.2013 - Člani deželnega tajništva SKGZ in novinarji Novega Matajurja
Špeter, 10.10.2013 - Člani deželnega tajništva SKGZ in predstavniki Inštituta za slovensko kulturo
Trst, 14.10.2013 - Člani SKGZ in tržaški občinski odbornik Edi Kraus
Trst, 20.09.2013 - Uvodni večer na Slofestu
Trst, 28.09.2013 - Seminar SKGZ: Antonio Banchig, Albert Vončina, Rudi Pavšič, Martin Lisjak
Gorica, 29.09.2013 - Marino Marsič in Janko Veber v KB centru
Gorica, 12.07.2013 - Minister za kulturo RS Uroš Grilc s predstavniki kulturnih ustanov
Repen (TS), 09.08.2013 - Kraška ohcet: predaja ženinove noše
Rim, 12.06.2013 - Predstavniki manjšin s predsednikoma vlad Enricom Letto in Alenko Bratušek
Trst, 20.06.2013 - Sprejem SKGZ-ZSKD ob 70-letnici Marka Kravosa
Ljubljana, 04.07.2013 - XIII. Vseslovensko srečanje
Špeter, 09.07.2013 - Deželni odbornik Gianni Torrenti na obisku v Benečiji
12.07.2013 - Predsednik RS Borut Pahor in predsednica FJK Debora Serracchiani s predstavniki manjšine
Trst, 21.05.2013 - Srečanje s tržaškimi upravitelji
Gorica, 29.05.2013 - Srečanje o slovenski šoli na Goriškem
Trst, 31.05.2013 - Sprejem ob 80-letnici Lojzeta Abrama
Trst, 03.06.2013 - Seja Izvršnega odbora SKGZ
Ljubljana, 06.06.2013 - Srečanje s predsednico vlade RS Alenko Bratušek
Gorica, 08.05.2013 - Srečanje z upravitelji
Čedad, 13.05.2013 - Srečanje z županom Stefanom Ballochom
Ljubljana, 15.05.2013 - Srečanje s predsednikom Državnega zbora Jankom Veberjem
Gorica, 21.05.2013 - Goriški lok: Kriza politike ali kriza družbe?
Trst, 06.05.2013 - Redni Občni zbor SKGZ
LLjubljana, 08.04.2013 - Srečanje predsednikov krovnih z ministrico Tino Komel
Trst, 17.04.2013 - Srečanje s kandidatoma DS Alešem Waltritschem in Stefanom Ukmar
Trst, 17.04.2013 - Srečanje s kandidatom SEL Davidom Pericem
Trst, 22.04.2013 - Seja Pokrajinskega sveta SKGZ za Tržaško
Trst, 22.04.2013 - Zbor članov posameznikov SKGZ za Tržaško
Gorica, 18.03.2013 - Goriški lok: Razvojni plan Nove Gorice
Trst, 23.03.2013 - Pomlad odprtih vrat v Ul. S.Francesco
Gorica, 26.03.2013 - Razširjena seja Pokrajinskega sveta SKGZ za Goriško
Trst, 04.04.2013 - Člani deželne posvetovalne komisije
Trst, 05.04.2013 - Oktogla miza: 50 let FJK: ocene in perspektive
Štandrež (GO), 15.02.2013 - Goriški lok: Politika odloča o nas, kaj pa mi o politiki?
Milje (TS), 18.02.2013 - Pokrajinski predstavniki SKGZ in miljski župan Nerio Nesladek
Nabrežina (TS), 20.02.2013 - Srečanje na nabrežinskem županstvu
Gorica, 01.03.2013 - Goriški lok: 50 let FJK ne-koriščena avtonomija?
Gorica, 12.03.2013 - Člani goriškega pokrajinskega tajništva SKGZ
Trst, 05.02.2013 - Skupno zastopstvo s predstavniki Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu DZ RS
Col (TS),06.02.2013 - Pokrajinsko vodstvo SKGZ z repentabrskimi upravitelji
Ljubljana, 07.02.2013 - Sprejem pri predsedniku RS Borutu Pahorju (foto STA)
Gorica, 08.02.2013 - Proslava ob Dnevu slovenske kulture
Gorica, 08.02.2013 - Podelitev priznanj SKGZ-SSO
Kobarid (Slo), 19.01.2013 - Novoletno srečanje Slovencev iz Posočja in Videmske pokrajine
Trst, 23.01.2013 - Rudi Pavšič in Drago Štoka Na kavi s knjigo
Zgonik, 30.01.2013 - Pokrajinsko vodstvo SKGZ in zgoniški upravitelji (foto Kroma)
Dolina (TS), 04.02.2013 - Srečanje z dolinskimi upravitelji (foto Kroma)
Trst, 04.02.2013 - Zasedanje Deželnega in Pokrajinskih svetov SKGZ
Čedad, 06.01.2013 - Podtajnik Ruperto in ministrica Novak s predstavniki Slovencev
Čedad, 06.01.2013 - Dan emigranta - nastop mladih
Trst, 09.01.2013 - Sestanek partnerjev evroprojekta LEX
Kobarid (Slo), 19.01.2013 - Predsednik vlade RS Janez Janša s predstavniki Slovencev v Italiji