Častna straža tabornikov RMV in skavtov SZSO
Nataša Nardin (TIGR)
Tanja Dmitrović, prorektorica Univerze v LJubljani
Gorazd Humar, predsednik društva TIGR
Dejan Crnek, podžupan MO Ljubljana
napovedovalec
Ženska vokalna skupina Danica
Ženska vokalna skupina Danica