Špeter, 29.02.2016 - Zakon 38/01: razvoj večjezičnega šolstva na Videmskem
Gorica, 15.02.2016 - Zakon 38/2001: dokončno udejanjiti, ustrezno koristiti
Trst, 22.02.2016 - Predstavitev brošure Zaščiteni!? na družbeno-ekonomskem liceju A.M.Slomšek