Prijavitelj: Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ)

Italijanski partnerji:

 • Italijanska unija
 • Samoupravna obalna skupnost italijanske narodnosti
 • Italijansko središče za promocijo, kulturo, izobraževanje in razvoj Carlo Combi – Koper

Slovenski partnerji:

 • Svet slovenskih organizacij (SSO)
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ)
 • Slovenski izobraževalni konzorcij (SlovIK)

Cilji:

 • Izboljšanje sodelovanja in utrditev vezi med manjšinami in večinskim prebivalstvom;
 • Ovrednotenje in promocija jezikovnega bogastva obeh narodnih skupnosti;
 • Analiza in preučevanje stanja, ki bo omogočila izdelavo skupnih strategij kratkoročnega in dolgoročnega razvoja ter sodelovanja;
 • Spodbujanje poznavanja manjšinske stvarnosti predvsem s strani večinskega prebivalstva v Italiji in Sloveniji s pomočjo seminarjev in javnih posvetov in oblikovanje delavnice za mlade iz različnih jezikovnih skupin.

Projektne faze:

1. faza: organizacija, vodenje in izvedba projekta;
2. faza: organizacija treh seminarjev za izdelavo strategij sodelovanja;
3. faza: aktivnosti delovnih skupin;
4. faza: oblikovanje delavnice za mlade;
5. faza: promocija projekta.

Rezultati:

 • Organizacija in izvedba treh javnih seminarjev oz. posvetov;
 • Obveščanje krajevne, državne in evropske javnosti;
 • Organizacija in izvedba izobraževalnih seminarjev s strokovnjaki evropske ravni na področju kulturne, zgodovinske in jezikovne dediščine;
 • Izdelava in odobritev programskega dokumenta, ki ponuja strategije in načrte za bodočnost;
 • Analiza SWOT raznih področij, ki jih bodo preučevale delovne skupine;
 • Preučevanje razvojnih možnosti in oblik sodelovanja na raznih področjih;
 • Oblikovanje strategij sodelovanja na raznih področjih;
 • Predstavitev rezultatov dejavnosti delovnih skupin;
 • Izdelava osnutkov za skupne projekte sodelovanja na raznih področjih;
 • Organizacija mladinskih delavnic;
 • Oblikovanje spletne strani;
 • Izdaja brošure o projektu;
 • Širjenje informativnega materiala o manjšinah, ki ga izdajajo evropske institucije (tiskovine, filmi, press kit itd.)
 • Predstavitev dejavnosti in rezultatov projekta na šolah

Posvet: Vloga manjšin v novi Evropi

Kulturni dom v Gorici – 26.januarja 2007

Prvi del – vodi Igor Komel, predsednik Slovenske konzulte občine Gorica

Uvodni poročili:

 • Rudi Pavšič, predsednik SKGZ
 • Maurizio Tremul, predsednik izvršnega odbora Italijanske unije

Pozdravi:

 • Vittorio Brancati, župan občine Gorica
 • Enrico Gherghetta, predsednik pokrajine Gorica
 • Roberto Antonaz, deželni odbornik FJK
 • Miloš Budin, vladni podtajnik na ministrstvu za zunanjo trgovino

Drugi del – vodi Aleš Waltritsch, občinski svetnik občine Gorica

Referati:

 • Perla Stancari, glavni ravnatelj za civilne pravice, državljanstvo in manjšine na ministrstvu za notranje zadeve
 • Domenico Morelli, predsednik Confemili
 • Marjan Sturm, predsednik avstrijskega vladnega sveta za manjšine
 • Jože Hirnök, podpredsednik Slovenske manjšinske koordinacije
 • Lorenzo Fabbro, predsednik Agencije za furlanski jezik

Posvet: Vloga italijanske skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter slovenske skupnosti v Italiji v bodoči evroregiji, v procesih evropske integracije in v čezmejnem sodelovanju

Salone Nobile pri Skupnosti Italijanov Santorio Santorio v Kopru – 1. junija 2007

Prvi del – vodi Sandro Kravanja

Uvodna poročila:

 • Flavio Forlani, Predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti- Koper
 • Rudi Pavšič, Predsednik SKGZ
 • Maurizio Tremul, Predsednik izvršnega odbora Italijanske Unije

Pozdravi:

 • Boris Popovič, župan mestne občine Koper
 • Dimitrij Rupel, Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
 • Ettore Rosato, državni podtajnik na Ministrstvu za Notranje zadeve Republike Italije
 • Bogdan Benko, Generalni direktor Direktorata za evropske zadeve in politično bilateralo na zunanjem ministrstvu Republike Slovenije
 • Stanko Baluh, Direktor Urada za narodnosti vlade Republike Slovenije
 • Carlo Gambacurta, generalni Konzul Republike Italije v Kopru

Drugi del – vodi Roberta Vincoletto

Poročila:

 • Silvano Sau, delovna skupina Politika in institucije
 • Mauro Jurman, delovna skupina Teritorij in gospodarstvo
 • Gorazd Pučnik, delovna skupina šolstvo, vzgoja, jezik in kultura
 • Aleksandro Burra, delovna skupina Mladi
 • Jure Kufersin, delovna skupina Šport
 • Dušan Kalc, Delovna skupina Mediji in komunikacija

Posvet: Manjšini po Schengenu

Kulturni dom v Trstu – 1. decembra 2007

Prvi del

Uvodni poročili:

 • Rudi Pavšič, predsednik SKGZ
 • Maurizio Tremul, predsednik izvršnega odbora Italijanske unije

Pozdravi:

 • predstavniki vlad Republike Italije in Republike Slovenije
 • predstavniki Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Pokrajine Trst, Občine Trst in Mestne občine Koper
 • predstavniki slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem

Drugi del

Poročila delovnih skupin projekta SAPEVA

V okviru Evroprojekta SAPEVA je bila tudi pripravljena brošura z zaključki delovnih skupin. Brošuro si lahko prenesete tukaj (PDF – 1.143 kB) skupaj z odgovarjajočo platnico (PDF – 65 kB).

Finansirano iz programa pobude Skupnosti Interreg IIIa Italija-Slovenija 2000-2006