Zaradi svoje geopolitične lege se Univerza v Trstu od nekdaj ukvarja s problematiko čezmejnega sodelovanja in vzajemnega poznavanja na vseh področjih raziskovanja, izobraževanja in didaktike, kot dokazujejo med drugim že financirani raziskovalni projekti na to temo, mednarodna mobilnost docentov in študentov in znatno število splošnih in specifičnih mednarodnih sporazumov. Oddelek za politične in socialne vede izvaja raziskovalne dejavnosti, ki jih financirajo različne ustanove, in samostojne raziskave na pobudo posameznih docentov in raziskovalcev s področij znanstvenih disciplin, kot so sociologija, zgodovina in jezikoslovje. Oddelek torej razpolaga z izrazitimi strokovnimi spretnostmi v zvezi z metodami in tehnikami sociološkega raziskovanja za področje socioloških kulturnih procesov in sociologije prostora DSU poleg tega razpolaga s tehničnimi spretnostmi doktorandov in doktorjev znanosti mednarodnega doktorskega študija Transborder Policies for Daily Life.

"" Trst
Piazzale Europa 1
Tel. +39 040 5583282
Fax +39 040 569441
Email: dispes@units.it

www.dispes.units.it

(Adipex)

Dodaj odgovor