Kulturno društvo Ivan Trinko so ustanovili leta 1954 za krepitev zavesti in pospeševanje poznavanja kulturnih problemov Beneške Slovenije, da podpira raziskovanja in podvzema potrebne iniciative na področju jeziskoslovja, slovstva, folklore, zgodovine in gospodarsko socialnega življenja; pripravlja in skrbi za potrebne publikacije, tudi periodičnega značaja, razpisuje tečaje splošnega ljudskega interesa ter daje pobude drugim dejavnostnim sličnim njegovim namenom kot so to kulturne prireditve dramskega in glasbenega značaja, predavanja, razstave, predvajanje filmov in kulturna srečanja, nadalje organizira bodisi študijske ekskurzije kakor tudi običajne izlete.

President: Iole Namor

33043 Cividale del Friuli (UD) – Via Ivan Trinko 8
tel. +39 0432 731386
fax +39 0432 731386
e-mail: kdivantrinko@libero.it

Dodaj odgovor